29 Aralık 2009 Salı

Eski mezarlıkların mezar taşları

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Anadolu’yu ziyaret etmiş Avrupalı gezginler anılarını anlattıkları kitaplarında hem Müslüman hem de Hristiyan mezarlıklarında mezar taşı olarak eski harabelerden alınmış mermer taşların ve sütunların kullanıldığını sık sık bahsederler. Örneğin Richard Chandler1 1764 yılında ziyaret ettiği Çanakkale’deki mezarlıkları şöyle anlatmış:
Şehrin etrafı mezar taşları olarak kullanılan kırık sütunlar, granit ve mermer parçalarıyla dolu mezarlıklarla çevrili. Bunların bazılarına yaldızlı ve boyalı Türkçe harfler kazınmış. Ermeni mezarlığında bir beyaz mermer taşın üzerinde uzun bir Yunanca yazıt bulduk ama okunamıyordu.
İzmir’deki Türk mezarlığının bu resmi de Hugh E. Strickland’ın 1836 yılındaki gezisini anlattığı kitapdan2. Mezar taşı olarak dikilmiş sütunlara dikkatinizi çekerim.

SmyrnaCemetery


1Richard Chandler. 1817. Travels in Asia Minor, and Greece. Cilt 1.
2William Jardine. 1858. Memoirs of Hugh Edwin Strickland.